Please enable JS

Aksaray'da Bayan Hocadan Özel Direksiyon Dersi

İletişim için 0541 804 77 71
Adeviye Uygur - Direksiyon Usta Öğreticisi
Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksi işaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi -
Ada Etrafında Dönünüz
At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
At Arabası Giremez
Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır. Sürücülerin levhada belirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Azami Hız Sınırlaması
Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Bisiklet Giremez
Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir (Yapım, bakım, onarım yapılan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi.)
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
Dingil ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Dingil ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Dingil Başına .... tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Kavşak gelişinde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Dur
El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
El Arabası Giremez
Daha önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Geçme Yasağı Sonu
Levhada belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha geniş araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Genişliği ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındaki araçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunması halinde, bunların önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin her iki tarafından da gidilebileceğini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Her İki Yandan Gidiniz
Yolun önceki bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra kullandıkları aracın cinsine göre hızlarını arttırabilirler.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Hız Kısıtlaması Sonu
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
İleri Mecburi Yön
Kavşaklarda sağa dönüşlerin dönüş adalarıyla korunmuş olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sağa gidilmesini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
İleri ve Sağa Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
İleri ve Sola Mecburi Yön
Kamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Kamyon Giremez
Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Kamyon sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yönlerde karşı yönden gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir. Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Karşıdan Gelene Yol Ver
Otoyollarla ekspres yollarda trafiğin belirli bir hız limitinin altına inmeden kalkışını sağlamak amacıyla, levhada gösterilen hız limitinin altına inilemeyeceğini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Mecburi Asgari Hız
Daha önce konulmuş olan mecburi asgari hız levhasıyla amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Mecburi Asgari Hız Sonu
Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece atların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Mecburi Atlı Yolu
Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bisikletlerin kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Mecburi Bisiklet Yolu
Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Mecburi Yaya Yolu
Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Mopet Giremez
Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemelri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Motorlu Taşıt Giremez
Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemelri gerekir.Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Motosiklet Giremez
Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir. Bu yola her iki taraftan motorlu taşıtların girmemesi gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Motosiklet Dışında Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden bütün araçların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Yol ve trafik şartları nedeniyle, araçlar arasındaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamasını bildirir. Sürücülerin bu hususa uymaları gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Öndeki Taşıt .... metreden Daha Yakın Takip Edilemez
Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Otobüs Giremez
İlgililerce belirtilen miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Yaklaşılan ilk levhada sağa dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sağa dönmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Sağa Dönülmez
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa hareket edileceğini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Sağa Mecburi Yön
Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline veya kavşaklarda ve servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa ve sola gidilmesini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Sağa ve Sola Mecburi Yön
Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, röfüjün, adanın veya sabit cismin sağından gidilmesini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Sağdan Gidiniz
Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının, tehlike anlarında ikaz görevi dışında kullanılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlarını kullanmamaları gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
Yaklaşılan ilk levhada sola dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sola dönmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Sola Dönülmez
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola hareket edileceğini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Sola Mecburi Yön
İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına ve tesislere girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür aracı sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Tarım Traktörü Giremez
Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Taşıt Giremez
Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir. Bu yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Römorklu kamyonların veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür araöları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Treyler Giremez
Her ne şekilde olursa olsun geri dönme manevralarının yapılmasının yasaklanmış olduğunu belirtir. Sürücülerin burada geri dönüş yapmamaları gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
U Dönüşü Yapılmaz
Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha uzun araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Uzunluğu ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yayaların bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Yaya Giremez
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağa girilir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Yol Ver
Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yüklü ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Yüklü Ağırlığı .... tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha yüksek araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Yüksekliği ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu, en az iki çekici tekerleğe zincir takılmasının gerekli olduğunu bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Zincir Takmak Mecburidir
Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir.
Aksaray Özel Direksiyon Dersi
Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
© 2018 | Aksaray Bayandan Özel Direksiyon Hocası - Adeviye Uygur
Aksaray'da özel direksiyon dersleri, bayan direksiyon hocası. Yoğun trafikte ders, park etme teknikleri... 0541 804 77 71
Siyah Yazılım